PROGRAM

Program treningów w Instytucie Sztuk Walki zakłada indywidualny rozwój ćwiczącego a doskonalone techniki i styl dopasowany jest do indywidualnych możliwości fizycznych i psychicznych.
Stawiamy na własną inwencję twórczą ćwiczącego, dlatego każdy trening g u nas jest nieco inny.
Program ISW oparty jest na stylach:

Na treningach ćwiczący poznają więc wszystkie powyższe style i ich praktyczne zastosowanie.

Dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa ćwiczeń – od prawidłowego doboru rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających aż do odpowiednich zabezpieczeń podczas ćwiczenia technik. Dzięki temu nasze treningi można uznać za bezpieczniejsze od koszykówki, czy piłki nożnej.

Oprócz sztuk i systemów walki prowadzimy treningi indywidualne i grupowe z zakresu:

  • Pilates
  • Stretching
  • Tai Chi
  • Joga
  • Zdrowy kręgosłup