Organizacja Kem Vo System

logo

 

Organizacja Kem Vo System

SCIENTIA | USUS | FIDES

Organizacja Kem Vo System jest ruchem zrzeszającym trenerów i instruktorów oraz ośrodki sztuk walki, które działają pod egidą mistrza Ryszarda Jóźwiaka. Ma on na celu skonsolidować nasze środowisko, umożliwiając m.in. zawodnikom Kempo Tai Jutsu, Kem Vo Combat, czy wietnamskich sztuk walki – VMA ( Vovinam, Viet Vo Dao, Chi Vat ) lub innych kierunków sztuk walki (które współpracują z nami na niwie sportowej) występowania na krajowych i międzynarodowych zawodach, udział w stażach, obozach i szkoleniach instruktorskich. Jesteśmy organizacja non profit.

 

ORGANIZACJA KEM VO SYSTEM – OKVS

Polska Organizacja VIET VO DAO | Polska Federacja KEMPO TAI JUTSU | INNE SZTUKI WALKI

 

W poczet członków OKVS włączani będą wszyscy instruktorzy posiadający 3 dan/dang i wyżej oraz instruktorzy bez względu na stopień (dan/dang) prowadzący zajęcia w swoich klubach, jako reprezentanci zrzeszonych systemów propagujący ideę organizacji.

RADA MISTRZÓW – 3 dan/dang i wyżej ma za zadania :

  • przygotować długofalowy program rozwoju w naszym środowisku*
  • opracować programy szkoleniowe
  • rozstrzygać spory wewnątrz środowiska

RADA DORADCZA – kadra instruktorska

  • stanowi ciało doradcze, bierze udział w pracach organizacyjnych przy głosowaniach nad ważnymi uchwałami,
  • każdy głos ma taką sama ważność.
  • przy równym podziale głosów, decydująca jest opinia Ryszarda Jóźwiaka.
  • W razie nieobecności R. Jóźwiaka, głos decydujący posiada osoba wybrana przed głosowaniem jako senior arbiter.