Vovinam Viet Vo Dao

Sztuka walki z Wietnamu licząca prawie 5000 lat.
Techniki nauczane obecnie zostały skodyfikowane przez Wielkiego Mistrza Nguyễn Lộc, który w latach 1938-1945 podróżował po Wietnamie i gromadził techniki z różnych szkół VVD między innymi z Võ Bình Định, Hac Ho, Kim Ke, Vo Tai.
Z całego bogactwa technik stworzył własną szkołę – ruch o nazwie Vovinam.

 

Jego uczniowie brali udział w walkach o odzyskanie niepodległości Wietnamu.
Dopiero po śmierci mistrza w  1960 roku Rada Mistrzów dodała do nazwy człon Việt Võ Đạo. Na czele szkoły stanął Wielki Mistrz Lê Sáng (10 dang) mianowany na to stanowisko przez samego Cố võ sư Nguyễn Lộc. Następnym etapem rozwoju wietnamskich sztuk walk było utworzenie międzynarodowej federacji. Taką federację stworzono w 1972 roku. Na czele jej stanął Mistrz Phan Hoang. Mistrz był jednym z najbliższych uczniów Wielkich Mistrzów Nguyễn Lộc i Lê Sáng.
Obecnie federacja skupia około trzydziestu krajów członkowskich w tym także organizację w Polsce.
Szefem organizacji w Polsce jest Mistrz Ryszard „Dung Long” Jóźwiak. Jest on także dyrektorem technicznym na Polskę i kraje Europy środkowowschodniej (m.in. Białoruś, Mołdawia). Powstanie international Viet Vo Dao miało na celu nie tylko naukę walki wręcz, ale również kształtowanie uczniów. Na ten cel największy nacisk kładzie Thay Phan Hoang.vvd

W programie szkolenia bardzo bogaty wachlarz technik. Uderzenia, kopnięcia, dźwignie, rzuty, podcięcia, duszenia i techniki zapaśnicze. Nauka walki bronią taką jak kij, nóż, miecz, pałki, moc can (tonfa). System ten zawiera też 18 podstawowych rodzajów broni.

Ćwiczący Viet Vo Dao kierują się w życiu dewizą, która brzmi: “Być silnym aby być pożytecznym”