TRENERZY

Ryszard-Dung Long-Jozwiak_14Kadrą trenerską kieruje:

Ryszard Dung Long Jóźwiak.
zawód: geolog, trener I kl. Jiu Jitsu i Judo
- Akademia Wychowania Fizycznego-Kraków.
- 8 Dan – International Kem Vo Combat
- 6 Dang VoViet Viet Vo Dao ( tytuł Vo Su )
- 4 Dang – Vovinam Viet Vo Dao – Trener Kadry
Narodowej Vovinam VVD Polska
- 6 Dan Kempo Tai Jutsu ( WJJKO ),(tytuł shihan),
uczeń mistrza Tony Sionga ( Wielka Brytania )
- Licencja Instruktora Służb Mundurowych Polskiego
Związku Instruktorów Służb Mundurowych

 

Pełnione funkcje :
- Trener kadry Polski Viet Vo Dao – oficjalny przedstawiciel World Vovinam VVD
- Prezes Związku Sportowego Viet Vo Dao,
- Wice prezes Stowarzyszenia International Kem Vo Combat
- Przedstawiciel BFAK – systemu Kem Vo Combat w Polsce i Białorusi
- Dyrektor techniczny International Viet Vo Dao na kraje Europy wschodniej
- Szef szkoły Dung Long Duong VVD
- Szef szkoły Kempo Tai Jutsu ( JuShorinKaDo ), przedstawiciel WJJKO
- Przedstawiciel World Federation Viet Tai Chi
- Wiceprezes Regionu Mazowieckiego Polskiego Związku Instruktorów Służb
Mundurowych
- Przedstawiciel World Federation Viet Tai Chi

Droga w sztukach walki:
1970 – 1976 uprawiał Judo w WKS Lotnik
1972 – 1974 uprawiał zapasy, styl wolny – KS Rzemieślnik Warszawa
1974 rozpoczął trening Jukado (modern Jiu Jitsu)
1980 rozpoczął treningi Viet Vo Dao (Wiedeń, Austria)
1992 – uzyskał zgodę mistrza Phan Hoang na nauczanie Viet Tai Chi i w Europie wschodniej
1999 nawiązał współpracę z Intercontinental Vovinam VVD Association w Wietnamie obecnie World Vovinam VVD Federation

Najważniejsze osiągnięcia:
- rozwój Viet Vo Dao w Polsce ( od 1980 r. ) ,
- stworzenie struktur VVD na Białorusi ( od roku 1986 r. – współpraca trwa do dnia
dzisiejszego),
- utworzenie klubu VVD w Londynie w latach 1990 – 1991 ( półtora roku za zgodą Rady
Mistrzów IVVD ),
- utworzenie struktur Vovinam VVD w Polsce,
- prowadzenie wielu kursów z zakresu sztuk walki, walki wręcz ( combat ) w Polsce,
Białorusi, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Kanadzie i Austrii i Szwajcarii oraz
Wietnamie
- utworzenie systemu walki wręcz dla służb mundurowych Kem Vo Combat.
- w latach 1988 – 1989 był instruktorem walki wręcz w BOR
- wychowanie w swojej ponad 25 letniej pracy trenerskiej ponad 100 czarnych pasów,
w tym większości instruktorów VVD i KTJ,
- opublikowanie 4 książek z zakresu sztuk walki (następne w trakcie realizacji ), oraz wielu
artykułów, które ukazały się w prasie polskiej i obcojęzycznej,

Ryszard-Dung Long-Jozwiak_15Zapraszamy też na stronę naszego Mistrza Ryszarda Dung Long Jóźwiaka www.bachlong.q4.pl